Remont dachu a ulga termomodernizacyjna


Warto wiedzieć że wydatki związane z remontem dachu na domu jednorodzinnym mogą zostać zakwalifikowane do przyznania ulgi termomodernizacyjnej i stanowić odliczenie w podatku PIT. Oto kilka najważniejszych informacji jakie powinien wiedzieć każdy,kto rozważa wymianę pokrycia dachowego na swoim domu.

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać wyłącznie właściciele lub współwłaściciele wybudowanych domów jednorodzinnych, także tych wynajmowanych. Z ulgi mogą korzystać osoby, które rozliczają się według skali podatkowej, jednolitej 19-procentowej stawki podatku lub opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zasada jest, że odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają wyłącznie te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek).

Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje w przypadku budynków w trakcie budowy lub też rozbudowy której skutkiem jest zwiększenie powierzchni mieszkalnej. Zalicza się w to także adaptacja poddasza niemieszkalnego na mieszkalne.Co w praktyce oznacza taka ulga?

Ulga polega na odjęciu kwoty wydatków poniesionych na termomodernizację domu od dochodu lub przychodu, w zależności od metody rozliczania podatku.

Poniesione na termomodernizację wydatki należy wykazać w formularzu PIT/O, załączanym do zeznania rocznego PIT-37, PIT-36, PIT 36L lub PIT-28. Ulga została uregulowana w art. 26h ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Remont dachu – co można odliczyć?

Ulga dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego domu jednorodzinnego, w efekcie których zaoszczędzona zostanie energia potrzebna do jego ogrzania.

W kontekście remontu dachu ważny jest zwłaszcza punkt mówiący o:
  • ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania
  • ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
  • Wydatki związane z utylizacją starego pokrycia nie mieszczą się w zakresie ulgi termomodernizacyjnej.
W Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. znajdziemy wykaz objętych ulgą materiałów budowlanych, urządzeń i usług. Nie znajdziemy w nim szczegółowej listy materiałów czy urządzeń a jedynie ogólny opis materiałów budowlanych wykorzystanych ściśle do celu termomodernizacji. Warto zwrócić uwagę na dotychczas wydane interpretacje skarbowe na stronie https://sip.mf.gov.pl/ i skorzystanie z wyszukiwarki.

W wypadku remontu lub wymiany dachu można odliczyć nie tylko wydatki na takie elementy jak krokwie, materiał pokryciowy, membrany, warstwę ocieplenia, ale również na nowe rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie.

W przykładowych interpretacjach urzędów skarbowych za prawidłowe uznano odliczenie od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na:
  • wymianę stolarki okiennej w istniejącym budynku mieszkalnym przy czym wskazano, że odliczeniu nie podlegają wydatki na prace budowlane i termomodernizacyjne oraz materiały budowlane wykorzystane do wykonania nowej konstrukcji dachu i nowego pokrycia dachu, gdy te są związane z realizacją przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego na podstawie pozwolenia na budowę i projektu budowlanego (przewidującego podwyższenie ścian kolankowych oraz adaptację poddasza na pomieszczenia mieszkalne);
  • ocieplenie dachu, w ramach którego wymieniono stare krokwie i deskowanie, zamontowano okno dachowe, folię paroprzepuszczalną i wełnę mineralną, ułożono nowe pokrycie (blachodachówkę), wykonano obróbki blacharskie, zamontowano rynny, rury spustowe, podbitkę i płyty kartonowo gipsowe, wykonano też nowe kominy (przewody do odprowadzenia spalin i wentylacji);
  • wymianę i docieplenie dachu, wymianę rynien;
Wykaz materiałów związanych z remontem dachu objętych ulgą:

  • materiały budowlane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
  • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
  • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych, lub fundamentów;
  • wymiana stolarki zewnętrznej, na przykład: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
Kwota odliczenia i termin

Kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53 000 zł dla wszystkich realizowanych przez podatnika przedsięwzięć (łącznie we wszystkich budynkach, których jest właścicielem lub współwłaścicielem). Limit ten nie jest zatem związany z jedną inwestycją, lecz jest przypisany do danego podatnika.

Rozliczanie termomodernizacji musi być zakończone w okresie 3 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono nań pierwszy wydatek. W przeciwnym razie ulgę termomodernizacyjną trzeba będzie zwrócić. Dniem poniesienia wydatków jest data na fakturze.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani remontem swojego pokrycia dachowego oraz termomodernizacją zapraszamy do odwiedzenia nas w biurze przy ul. Sportowej 12. Chętnie doradzimy i odpowiemy na pytania a także przygotujemy kompletną wycenę remontu Państwa dachu.

Podstawa prawna:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1426 z późn. zm.) Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1905 z późn. zm.)
Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. DzU z 2020 r., poz. 22 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (DzU z 2018 r., poz. 2489
Napisz do nas

Potrzebujesz wyceny, chcesz nawiązać współpracę? Napisz do nas. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.

Telefon: +48 601 205 853 
Email: hanbud@dachholding.com

Wyceń swój dach

W celu dokonania rzetelnej wyceny konieczne jest dołączenie rzutu dachu. Opcjonalnie rzutów elewacji oraz przekrojów dachu.
Akceptowane formaty plików to: JPG, PNG, PDF, DOC, DOCX, ZIP. Prosimy o załączenie plików nie większych niż 10 MB.

Dach Holding Hanbud Sp. Jawna

NIP: 5342144213 REGON: 017166204
ul. Sportowa 12, 05-090 Raszyn, woj. mazowieckie

Nasza firma należy do Dach Holding